[مهمان گرامی برای مشاهده لينگ ها بايد عضو سايت باشيد] موهاي ناحيه انتهاي ستون فقرات يا دنبالچه،که به جاي آن كه از سمت ريشه به سمت پوست حركت داشته باشد سمت بافت زير پوست نفوذ و ايجاد التهاب مي كند.ارتباط نامتعادل به صورت يك لوله، بين اندام ها و يا رگ،عارضه اي به نام [مهمان گرامی برای مشاهده لينگ ها بايد عضو سايت باشيد] ايجاد مي شود. [مهمان گرامی برای مشاهده لينگ ها بايد عضو سايت باشيد] (فيشر) ترك و يا زخمي است كه در مقعد ايجاد مي شود. [مهمان گرامی برای مشاهده لينگ ها بايد عضو سايت باشيد] یا [مهمان گرامی برای مشاهده لينگ ها بايد عضو سايت باشيد] سیاهرگ های آماس کرده هستند که درانتهای روده ایجاد میشوند.